Hypnotherapie is geen middel om besmetting met het Coronavirus en het lijden aan de ziekte ongedaan te maken. Wel is hypnotherapie bij uitstek geschikt om ingezet te worden voor behandeling van veel neveneffecten van deze besmetting. Heel ernstige en reeds ook in het nieuws veel genoemde neveneffecten zijn die, t.g.v. intensive care en beademing. Zonder volledig te kunnen zijn, noem ik hieronder nog een aantal neveneffecten. In het algemeen: angst om besmet te raken en ziek te worden, angst voor de toekomst, bijvoorbeeld  t.g.v. (nieuws-) berichten over crisis en achteruitgang; depressie bijvoorbeeld t.g.v. (dreigende) werkeloosheid en vereenzaming t.g.v. contactarmoede. Voor de patiënt: angst voor herhaling, angst voor andere besmettingen tijdens verblijf op een plaats van de zorg, consequenties van beademing zoals revalidatie, angsten, onzekerheden en nieuwe realiteiten door wat niet meer kan of mag. Voor de omgeving van de patiënt: omgaan met zorg en verlies, ouder, partner of kind heeft blijvende zorg nodig, afscheid van oude vertrouwde situaties, loslaten van toekomstplannen, rouwproces. Hypnotherapie zetten we in deze gevallen o.a. in als hulpmiddel voor het herwinnen van vertrouwen, loslaten van angsten, vergroten van realiteitszin, herwinnen van eigen kracht en kunnen doorzetten, loslaten van beperkende gedachten, accepteren van werkelijke beperkingen en/of verlies, aangaan van een passend rouwproces en uiteindelijk ook het leren kijken naar nieuwe uitdagingen en mogelijkheden. Zonder ook hier volledig te kunnen zijn nodig ik je van harte uit om contact met mij op te nemen om je specifieke problematiek en gewenste doelen te  bespreken. Vanaf 3 maart is het weer toegestaan om cliënten in de praktijk te ontvangen. Ook in mijn praktijk maak ik graag gebruik van die mogelijkheid, want persoonlijk contact blijft de voorkeur hebben. We houden ons daarbij uiteraard aan de gebruikelijke afspraken over hygiëne en vooraf is duidelijk dat er aan beide kanten geen sprake is van besmetting etc. . Consult op afstand blijft evenwel mogelijk. De ervaring heeft geleerd dat online sessies middels WhatsApp-video of Zoom een goed en werkbaar alternatief bieden.