Therapeutische werkvormen

Egoversterking
Een veel voorkomend probleem is b.v. het innemen van eigen ruimte. Als alleen het aanleren van nieuw gedrag voldoende is, of wanneer de onderliggende klacht te hevig is om direct te benaderen, werken we eerst met deze vorm. Onder hypnose werken we dan met metaforen, meestal uit de natuur of het dierenrijk. Je ontdekt hoe heerlijk het is om blij, vrij en helder in de weidse natuur te zijn. De therapeut helpt je om dit beeld van jezelf m.b.v. suggesties aan je onderbewuste toe te voegen waardoor je makkelijker je eigen ruimte kan innemen.

(Post-) hypnotische suggesties
hypnotische suggesties:
Onder hypnose kan de therapeut zijn cliënt suggesties aanreiken die hem helpen, dieper in trance te gaan of een lijfelijke ervaring te ondergaan (“voel maar, word je gewaar, hoe al het gewicht uit je linker arm stroomt waardoor je arm totaal gewichtloos wordt …….”). De cliënt zal, na nog enige toevoegingen aan de tekst, gaan ervaren, dat die arm als het ware kan zweven.

Posthypnotische suggesties:
Tijdens de sessie geeft de therapeut aan de cliënt suggesties mee waarvan de werking op een later tijdstip zal optreden (“en wanneer maar de geringste gedachte aan roken bij je opkomt, zul je voelen, hoe heerlijk het is om frisse lucht in te ademen en gezonde longen te hebben en een rookvrij mens te zijn …….”).

Regressietherapie
Regressie betekent “teruggaan”-“terugkeer tot een vroeger stadium”. Je bent niet altijd gelukkig met de manier waarop je je onder bepaalde omstandigheden gedraagt; het is net alsof je niet anders kunt en vastzit in een patroon.
In regressietherapie ga je terug in de tijd naar het moment in het leven waar de bron ligt van het probleem, de klacht, waarvoor je therapie volgt.
Door de ontstaansgeschiedenis te herbeleven, wordt duidelijk met welke patronen je bent opgegroeid en kun je leren, dat je die niet meer nodig hebt. Je krijg inzicht in de omstandigheden van het leven toen (als kind), je groeiproces en je leven nu; je ontdekt dat je keuzen hebt en leert daar bewust mee omgaan.
Soms is het belangrijk om het moment van conceptie en geboorte te herbeleven. Je ontdekt met welke behoefte of energie je dit leven bent begonnen en hoe dit mede bepaalt, hoe je door het leven gaat.

Reïncarnatietherapie
Reïncarnatie betekent letterlijk “terugkeren in het vlees”.
Met reïncarnatietherapie wordt de oorzaak van de klacht van nu gezocht in een voorgaand leven. Als de oorzaak gevonden is, worden de overtuigingen, die je als zielsbewustzijn meenam naar het leven nu, losgekoppeld en achtergelaten bij het sterven in het vorige leven.

Voor velen rust er een taboe op reïncarnatie. Voor therapie is het echter niet nodig, te geloven in reïncarnatie. Informatie die in deze therapievorm opkomt, mag ook gezien worden als metafoor voor gebeurtenissen in het huidige leven en wordt zo evenzeer helend aangewend in therapie.

Voice dialogue
Met voice dialogue communiceer je, met hulp van de therapeut, met delen in jezelf. Je leert zo verschillende delen van jezelf te ontmoeten en ze een plaats te geven.
Als kind moest je misschien steeds erg je best doen; het was nooit goed genoeg. Je ontwikkelde daarbij je eigen criticus die je toen door het jonge leven loodste. Je bent nu nog steeds niet tevreden met de dingen die je doet. Het is nooit goed genoeg.
In voice dialogue ontdek je dat de criticus van toen niet meegroeide in je ontwikkeling naar volwassen mens en dat die critische houding niet meer nodig is maar dat je de dingen op hun juiste waarde kunt schatten.

Intuïtieve ontwikkeling
Intuïtie is volgens de oude Egyptenaren “de intelligentie van het hart".
H.Bergson (1859-1941), een vooraanstaande filosoof, noemde intuïtie “Zich nestelen in het hart van de dingen”.
Alledaagser gezegd: je mag op je gevoel vertrouwen en dat volgen.
Als dat je niet goed afgaat en je maar “in je hoofd blijft zitten” gaat de therapeut met je op zoek naar de storingen en remmingen die daar oorzaak van zijn. Als die zijn opgeheven, leer je (opnieuw) op je gevoel af te stemmen, daarop te vertrouwen en dat te volgen.

Werken met doelen en aanleren van nieuw gedrag
Therapie volgen houdt in “werken naar een nieuw doel en het aanleren van nieuw gedrag”.
Al bij de intake worden de te behalen doelen vastgesteld. Zij vormen het begin van de rode draad in de therapie. Aan het einde van die rode draad staat het nieuwe gedrag waar je naar toe werkt.
Als je in therapie gaat, ken je vaak wel je klachten maar zijn de doelen nog onduidelijk. De therapeut helpt je om de doelen vast te stellen en het nieuwe gedrag te trainen, zodat het een deel van jezelf wordt.

 

Top

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2004 M. Brevet