Seksualiteit en hypnotherapie

Seksualiteit is voor velen een beladen onderwerp; in het dagelijkse taalgebruik, in ontmoetingen met anderen en niet in het minst, in de beleving er van. En dat terwijl we diep van binnen weten of voelen hoezeer het met het leven verbonden is en hoezeer we zelf verbonden willen zijn met een gezonde en evenwichtige beleving van onze seksualiteit.

Op zoek naar deze balans staan we bewust of onbewust open voor boodschappen van buitenaf waarmee we, meestal ongevraagd, in allerlei vormen geconfronteerd worden, zoals b.v. in nieuws, reclame en films en door wat anderen ons vertellen.
Dat ook hierdoor het gevoel of de gedachte ontstaat dat we ergens aan moeten voldoen, dat we te kort komen, te kort schieten of iets missen, is niet verwonderlijk.
Slachtoffers (ook wel anders gezegd "overlevers") van seksueel misbruik, b.v. door incest of door verkrachting, missen vaak ieder contact met hun oorspronkelijke seksuele eigenheid of zijn door hun ervaringen niet meer in staat om daarmee contact te maken.

Graag willen we het anders, open, eerlijk, prettig en evenwichtig be-leven.
Het heeft immers direct en indirect gevolgen voor onszelf in onze levenshouding en voor de wijze waarop we in relatie staat met anderen, in het bijzonder met onze partner.

We brengen seksualiteit als onderwerp van onszelf in de therapie in om te ontdekken wie wij zelf zijn in onze seksualiteit, waar dat vandaan komt en hoe we storende elementen kunnen verwerken en loslaten.
Door seksualiteit daarbij als therapeutisch onderwerp volledig bespreekbaar en behandelbaar te maken, komen we in de gelegenheid en de mogelijkheid om de natuurlijke balans als seksueel wezen in onszelf te hervinden en te realiseren.

In therapie maken we hierbij gebruik van technieken die ik in de diverse trainingen en opleidingen leerde ontwikkelen en in hypnotherapie integreerde.
Onderdelen daarvan zijn emotioneel lichaamswerk, adem en energie en regressie- en reïncarnatietherapie en de ideale en veilige driehoek van ouders en kind.

Veiligheid, zorgvuldigheid en integriteit staan daarbij in de behandeling bovenaan, direct naast het doel dat de cliënt heeft met de therapie.

 

November 2006.

 

 


© 2004-2006 M. Brevet ..........