Wat is hypnose?

Hypnose komt van het Oudgriekse woord hypnos (slaap). Volgens de oude Grieken gaven de goden tijdens de slaap hun inzichten door in de vorm van een droom, die vervolgens moest worden ontcijferd door priesters en priesteressen van de tempel. Echte wijsheid kwam van de Goden en hoe ouder de mens, hoe beter hij deze wijsheid wist te interpreteren.

Bij hypnose is sprake van inzicht verkrijgen tijdens de slaap, zij het dat het hier niet gaat om een echte slaaptoestand maar om trance. Door middel van hypnosetechnieken wordt contact gezocht met het onderbewuste waar vaak de oplossing ligt voor problemen.


Hoe raak je in trance?

We hebben het allemaal al eens meegemaakt:
Tijdens het lezen van een boek zijn we ons niet meer bewust van de omgeving. Als we worden geroepen, reageren we niet.
Trancedance: op de muziek laten we ons wegvoeren in een intense beleving. Ondertussen bewegen we ons, al dan niet met anderen, op de maat van de muziek.
Tijdens het autorijden realiseren we ons plotseling dat we “al daar zijn” en we schrikken, omdat we een deel van de route gemist hebben.
Maar kennelijk blijft een belangrijk deel van ons toch alert. We zijn immers ongeschonden verder gekomen.

Ook onder hypnose blijft onze bewuste geest aanwezig. Onder hypnose ervaren we dat we weliswaar handelen volgens onverwachte ingevingen of aangediende suggesties, maar we realiseren ons daarnaast ook dát we dat doen.
Althans, zo werkt de hypnotherapeut met hypnose. De cliënt wil immers herstel. En dit herstel kan slechts bereikt worden als de cliënt het proces ook bewust ervaart.

Toneelhypnose beoogt alleen vermaak en gaat, vaak in combinatie met goocheltrucs, dieper. De persoon die object van vermaak is, wordt zo diep in trance gebracht, dat de hypnotiseur hem/haar onbewust handelen kan laten uitvoeren.

In therapie biedt hypnose echter een breed draagvlak voor het werken aan zeer uiteenlopende wensen en klachten.

 

Top

 

 


© 2004-2006 M. Brevet ..........