Door cliënten gestelde vragen over hypnose.


 1. Weet ik alles nog als ik uit hypnose kom?

  Ja, als je uit hypnose komt, is alle informatie, die in de sessie naar boven kwam, beschikbaar. Juist dit is van belang voor de therapie. De verkregen inzichten werken zo door in het herstelproces.

 2. Kom ik altijd uit hypnose?

  Ja, hypnose (trance) is een bijzondere staat van zijn die door begeleiding van de therapeut of een andere invloed (b.v. trancedance) in stand wordt gehouden. Valt die invloed weg, dan gaat de trance over in ontspanning of slaap, waaruit je na verloop van tijd vanzelf bij komt.

 3. Kan ik dingen doen of zeggen die ik niet wil?

  Nee, dat kan niet. Er blijft immers altijd een deel bewustzijn aanwezig om het eigen handelen te controleren.

 4. Zijn mijn herinneringen historisch juist?

  Vaak komen herinneringen overeen met de werkelijkheid. Dat blijkt als cliënten navraag doen bij vader en moeder over gebeurtenissen uit het heel jonge leven. Zoals ons geheugen na jaren niet alles meer 100 % historisch juist reproduceert, kan dat echter ook met in trance opgeroepen informatie zijn. Voor de therapeutische verwerking maakt dat niet uit. In therapie gaat het er immers om, datgene te verwerken dat in het onderbewuste als storende informatie opgeslagen is.

 5. Kan ik mezelf hypnotiseren?

  Ja, dat kan. In veel gevallen zal de therapeut je dat ook leren. Zelfhypnose is een middel bij uitstek om b.v. nieuw aangeleerd gedrag totaal eigen te maken.

 6. Kan ik/iedereen wel onder hypnose komen?

  Ja, in principe wel. De één zal dieper onder hypnose gaan dan de ander. Voor iemand die zich makkelijk overgeeft aan ontspanning, is (een diepe staat van) hypnose veelal eerder bereikbaar dan voor iemand die veel behoefte heeft aan controle en graag alles in de gaten houdt.
  Na een aantal keren zul je makkelijker en dieper in trance gaan.

 7. Is het altijd nodig om gehypnotiseerd te worden?

  Nee, dat is niet steeds nodig. Bij een aantal werkvormen, zoals b.v. inzicht gevende gesprekken en het werken met energie, gebruik ik geen hypnose.

 8. Is hypnose hetzelfde als (geleide) meditatie?

  Nee, over het algemeen niet. Binnen de vele vormen van geleide meditatie zijn er wel, die door het geven van suggesties en mooie of prettige beelden, het werken met hypnose heel dicht benaderen.

 9. Kun je mensen hypnotiseren zonder dat ze het weten?

  Nee, dat kan niet. Om gehypnotiseerd te worden, dien je de bereidheid te hebben en je beschikbaar te hebben gesteld.

 10. Is hypnose op zich genezend?

  Nee, tenzij men uitsluitend nodig heeft, om in diepe (begeleide) rust te zijn.
  Maar dan is het werken met geleide meditatie eerder de aangewezen vorm.

 11. Weet ik tijdens de hypnose wat er gebeurt?

  Ja. Dat is mede de kracht van het werken met trance: alle onder hypnose verkregen inzichten worden (direct) bewust verwerkt.

 12. Kunnen er herinneringen boven komen aan dingen die ik niet meer
  wist?

  Ja. Vaak is dat ook juist de bedoeling. Samen met de therapeut ga je op zoek naar die verloren informatie, die de oorzaak is van de klacht. Het is de taak van de therapeut, er voor te zorgen dat van de naar boven komende herinneringen de juiste informatie wordt gebruikt voor de probleemverwerking en er voor te waken dat je de opkomende informatie op dat moment aan kunt.

 13. Is hypnose gevaarlijk?

  Nee. De therapeut heeft wel als taak, zorgvuldig om te gaan met de cliënt.

 

Top

 

 


© 2004-2006 M. Brevet ..........