De Nederlandse Beroepsvereniging van Hypnotherapeuten (NBVH) draagt zorg voor de kwaliteitsbewaking van de aangesloten therapeuten.

Zij doet dit o.a. door het geven van bijscholingsdagen, het registreren van verplichte andere bijscholingen zoals de PSBK en intervisie-uren en het visiteren van de therapeuten en hun praktijk.

Als therapeut ben ik uiteraard zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van de door mij verleende diensten. Als je ontevreden bent over mijn behandeling of een klacht hebt, dan is de eerste mogelijkheid naar een oplossing om er met mij over te praten. Komen we er samen niet uit of zie je om een bepaalde reden af van een gesprek met mij, dan kun je contact opnemen met de klachtencommissie of het bestuur van de beroepsorganisatie (de RBCZ) waarbij ik ben aangesloten.

Zie: https://www.rbcz.nu/een-klacht-indienen1.html

 


 

 


© 2004-2006 M. Brevet ..........