Therapie is van alle tijden. De naam Asclepios’ verwijst daar naar.

Als je over de God Asclepios en de therapeutikos leest, ontdek je parallellen met de huidige hypnotherapie.

De therapeutikos (dienaar) uit de Antieke, Griekse samenleving diende de mensen, maar in de 1e plaats de God Asclepios, die de God was van de geneeskunst in die samenleving.
De dienaar beoefende daarbij de kunst van Nootherapeia, een proces van innerlijke zuivering en harmonieuze afstemming. Eenheid van psyche, lichaam en geest wordt daarmee hersteld.
De dienaar trad op als bemiddelaar tussen de God Asclepios en de mensen die hij behandelde.

Over Asclepios wordt verteld, dat hij genas, maar ook dat hij overledenen uit het dodenrijk haalde om hen tot nieuw leven op te wekken.
Hierbij denk ik direct aan reïncarnatietherapie: terug voor de dood, uit het vorige leven, ophalen van informatie ten behoeve van het transformatieproces van nu.
Dit transformatieproces wordt verbeeld door de slang die zich om Asclepios’ staf heeft gedraaid.

Zij die genezing zochten gingen daarvoor naar een aan Asclepios gewijde tempel. In de tempel in Abaton kwam men voor genezende dromen. Patiënten namen in het wit gekleed hun plaats in waar zij insliepen, terwijl de heilige slangen van Asclepios over de grond kropen.
De therapeutikos (priester of priesteres) bad, wat de patiënten tot rust bracht. Daarna zong de therapeutikos een lied over dromen en genezing (vorm van geleide meditatie en suggestie) waarbij de patiënten zich openstelden voor genezing. In een droom verscheen Asclepios dan voor hen, waarbij ze de ervaring hadden, dat ze door hem genezen werden.

De hedendaagse hypnotherapeut werkt o.a.met ontspanning, trance en (post-) hypnotische suggestie die bevorderlijk is voor het transformatieproces van de hedendaagse cliënt.

 

 


© 2004-2006 M. Brevet ..........